Uczelnie rolnicze
lista - adres, kontakt

Prezentacja uczelni
Poznań, Polska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Typ uczelni: rolnicze
Status: państwowe

I stopnia licencjackie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Biologia
Dietetyka
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Gospodarka Przestrzenna
Polityka Społeczna
Turystyka i Rekreacja

I stopnia inżynierskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Architektura Krajobrazu
Biotechnologia
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria biotworzyw
Inżynieria i Gospodarka Wodna
Inżynieria Rolnicza
Inżynieria Środowiska
Leśnictwo
Makrokierunek - ekoenergetyka
Makrokierunek - informatyka i agroinżynieria
Medycyna Roślin
Ochrona Środowiska
Ogrodnictwo
Projektowanie Mebli
Rolnictwo
Technika Rolnicza i Leśna
Technologia Drewna
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Towaroznawstwo
Zootechnika

II stopnia magisterskie
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Food Technology and NutritionStudia w języku angielskim
ForestryStudia w języku angielskim
HorticultureStudia w języku angielskim
ZootechnologyStudia w języku angielskim
Architektura Krajobrazu
Biologia
Biotechnologia
Dietetyka
Ekoenergetyka
Ekonomia
Gospodarka Przestrzenna
Inżynieria Rolnicza
Inżynieria Środowiska
Leśnictwo
Makrokierunek - informatyka i agroinżynieria
Medycyna Roślin
Ochrona przyrody
Ochrona Środowiska
Ogrodnictwo
Rolnictwo
Technika Rolnicza i Leśna
Technologia Drewna
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Turystyka Przyrodnicza
Zootechnika

Magisterskie jednolite
Studia
sta­cjo­nar­ne
nie­sta­cjo­nar­ne
Weterynaria

Studia doktoranckiewięcej »

Studia podyplomowewięcej »

Biura Karierwięcej »

Organizacje studenckiewięcej »

Akademikiwięcej »

Wydziały, jednostkiwięcej »
Strona www uczelni: puls.edu.pl/

Mapa

Facebook


Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” - decyzją Kapituły pod przewodnictwem prof. dr. Marka Gromca – przyznała Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie nagrodę ekologiczną „ZIELONY LAUR – 2009”.